Skok na navigaci
Nezávislí Králův Dvůr > Archiv - Volby 2014 > Všeobecná činnost
Upozornění
Nacházíte se v archivní části stránek věnované komunálním volbám
v roce 2014. Obsah této stránky nemusí být dnes již aktuální.

Mgr. Pavel Bokr - všeobecná činnost 2010-2014

Regulace hazardu - výherních automatů a videoloterních terminálů

Několikrát jsem podával návrhy na přísnější omezení - regulaci výherních automatů i ještě nebezpečnějších videoloterních terminálů.

Více informací: Regulace hazardu

Bezplatná sportovní hřiště v různých částech města

Opakovaně jsem prosazoval, aby v různých částech města byla bezplatně přístupná sportovní hřiště. Jsem přesvědčen, že kromě placených kvalitních sportovišť v centru města, které prosazuje současné vedení, jsou žádoucí i volně a bezplatně přístupná a klidně i jednodušší "vesnická" sportoviště ve všech částech města.

Více informací: Bezplatná sportovní hřiště v různých částech města

Důstojný rozvoj školství v příjemném prostředí

Požadoval jsem důstojný rozvoj základní školy Jungmannova. Nesouhlasím s umístěním nového pavilonu v úzkém prostoru mezi Jungmannovou ulicí a stávajícím křídlem školní budovy, navíc s třídami proti sobě tak, že děti budou mít ze tříd obou budov jen velmi omezený výhled v podstatě jen na protější budovu. Ani jsem nesouhlasil s předloženým návrhem multifunkčního sportovního centra na místě stávajícího škvárového hřiště, neboť tento návrh vůbec nerespektoval blízkost školy a potřeby pro zajištění tělesné výchovy. V návrhu mi například schází atletický ovál, doskočiště a případně další prvky využitelné dětmi v rámci školní výuky či výchovy. Předložil jsem vlastní návrhy pro důstojnější podmínky výuky na této škole, které ale nebyly akceptovány ani bohužel dále rozvíjeny.

Více informací: Důstojný rozvoj školství v příjemném prostředí

Skutečná transparentnost nebo divadlo pro občany?

Vedení města se navenek honosí transparentností, ale je tomu tak i ve skutečnosti? Například když jsem navrhoval přehledné informování o záměrech na webu města tak, aby každý záměr byl podrobně prezentován na samostatné podstránce, nebyl můj návrh přijat. Když jsem požadoval informace tak mě byly odmítány. Je tedy skutečná transparentnost nebo jen mazání medu kolem huby?

Více informací: Skutečná transparentnost nebo jen divadlo pro občany?

Otevřenost rozhodování

Podporoval jsem návrhy TOP 09 na jmenovité zaznamenávání hlasování zastupitelů. Sám jsem také předložil upravený otevřenější návrh jednacího řádu s možnostmi širší diskuze, návrh nebyl přijat a v některých případech byla navíc i nepřiměřeně omezována diskuze.

Více informací: Otevřenost rozhodování

Průhlednější a adresnější granty

Navrhl jsem průhlednější a adresnější poskytování grantů. Například u podpory subjektů se stálou členskou základnou mě zajímalo využití občany Králova Dvora. U vyšších částek na podporu sportu jsem pak žádal samostatné vyčlenění prostředků pro děti a mládež.

Dopravní zátěž a rozvoj města

Často jsem upozorňoval na dlouhodobě podceňovanou koncepci dopravy - například neřešení potřebných hlavních komunikací, kdy i v dřívějších odborných doporučeních zazněla potřeba hledání nových tras mimo obytné oblasti. Stále také narůstá dopravní zátěž, což souvisí i s rozvojem města. V rámci rozvoje ani nejsou mnohdy řádně řešeny otázky propojení či průchodnosti nových lokalit.

Nové chodníky kde jsou potřeba

Požadoval jsem budování nových chodníků předně tam, kde dosud chybí a přitom jsou pro bezpečnost potřebné.

Prodeje městského majetku

Opakovaně jsem nesouhlasil, aby se město zbavovalo některých například do budoucna využitelných nemovitostí.

Komunitní plánování

Aktivně jsem se účastnil komunitního plánování v pracovní skupině rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Diskutovali a navrhovali jsme například rozvoj volnočasových aktivit i budování ploch pro volný čas. Komunitní plán však dosud zastupitelstvo města neschválilo.

Záměry v leteckých mapách

Na počátku svého mandátu jsem navrhl, aby záměry zveřejňované městem (například prodeje nemovitostí) byly rovněž zakreslovány do leteckých map pro snazší orientaci občanů. Tento návrh byl vedením města akceptován.

Právní pomoc občanovi města

Poskytnutím právních rad jsem pomohl vyřešit několikaletý problém vlastníka nemovitosti z Králova Dvora (lokalita pod Hájem), který se na mě jako zastupitele obrátil s poškozováním jeho nemovitostí stavbou provedenou městem, kdy ani prohra města v soudním sporu nevedla k nápravě. Protože ze strany města nebyla vůle v přiměřené lhůtě respektovat pravomocný rozsudek soudu, pomohl jsem dotyčnému ne jako zastupitel, ale jako občan a cestou správního práva se podařilo zajistit nápravu nesprávného jednání úřadů i přístupu města.

Pomoc proti těžbě břidličných plynů

Přípravou mapových podkladů a analýz jsem pomáhal koalici STOP HF v boji proti těžbě břidličných plynů.

Volební plakát k tisku

Volební leták k tisku

Kontakt

Informační stránky sdružení nezávislých kandidátů "Nezávislí Králův Dvůr - nezavisli.kraluvdvur.cz" pro volby do zastupitelstva města Králův Dvůr v roce 2014

Jsme skutečně nezávislý subjekt a to i na stávajícím vedení města, se kterým se vždy shodujeme a vidíme věci, kterým by se mělo věnovat ještě více pozornosti. Doménu kraluvdvur.cz, na které jsou tyto stránky provozovány, vlastní Mgr. Pavel Bokr jako lídr kandidátky nezávislých nikoliv Město Králův Dvůr, teré o tuto doménu zcela evidentně nemělo zájem. Viz. CZ.NIC: kraluvdvur.cz

Autor a správce stránek: Mgr. Pavel Bokr