Skok na navigaci
Nezávislí Králův Dvůr > Nezávislí Králův Dvůr > Naše činnost

Naše činnost - pár ukázek z naši činnosti

Od samého počátku přicházíme s vlastními myšlenkami a vizemi tak, aby mohly dle našeho názoru vylepšit nebo pozměnit návrhy stávající a později definitivně schválené. Některé návrhy se nám podařilo prosadit, jiné vedly ke konstruktivní diskusi a některé se prosadit nepodařilo.

Na rozdíl od jiných kandidujících subjektů zde uvádíme jen projekty a návrhy, na kterých jsme opravdu sami podstatným způsobem pracovali a sehráli jsme v nich klíčovou roli.

Bezpečnost dopravy v ulicích

Bezpečnost dopravy řešíme již několik let. V roce 2018 jsme vytvořili mapu s návrhem rychlostních omezení v obytné zástavbě pro celý Králův Dvůr. Náš návrh zvýšení bezpečnosti dopravy na místních a účelových komunikacích jsme na konci roku 2018 předali dopravní komisi města k dalšímu zpracování.

3.12.2018: Náš návrh zvýšení bezpečnosti dopravy na místních a účelových komunikacích:
3.12.2018: Náš návrh zvýšení bezpečnosti dopravy na místních a účelových komunikacích

Následně byl náš návrh ještě doplňován a byl projednáván dopravní komisí. Dopravní komise nám předává své podklady a doporučení, podle kterých jsme mapu postupně aktualizujeme. Nyní tedy mapa obsahuje návrhy již projednané či doplněné s dopravní komisí:

15.6.2020: Průběžně aktualizovaná mapa s návrhy projednanými dopravní komisí

Bezpečné pěší a cyklistické trasy

Zpracovali jsme vlastní návrh bezpečných a pěších a cyklistických tras městem. Bohužel se na toto dříve nemyslelo a trasy se hledají velmi složitě. Přesto jsme přesvědčeni o důležitosti bezpečného oddělování různých druhů dopravy.

Návrhy pro zlepšení dostupnosti veřejné dopravy

Opakovaně se zabýváme dostupností veřejné dopravy. Již první modelování ukázalo neobsluhované lokality. Počítačovým modelováním jsme vytipovávali vhodná místa pro umístění nových zastávek. Z modelů rovněž vyplynuly i potřebné pěší průchody pro snížení docházkových vzdáleností. Také se bohužel ukazuje velká chyba, že při plánování velkých rozvojových projektů nebylo včas pamatováno na možnost budoucího rozvoje veřejné dopravy.

Máme a průběžně aktualizujeme vlastní vizi nových linek veřejné dopravy, které by zlepšily dostupnost hůře obsluhovaných lokalit. Podle naší vize se aktuálně připravuje vybudování nové autobusové zastávky u Háje.

Nová hřiště na Křižatkách, v Levíně a v Zahořanech

Připravili a zrealizovali jsme hřiště na Křižatkách a v Zahořanech. Tyto hřiště jsou volně a bezplatně přístupná. Řešíme také hřiště v Levíně, kde jsme zatím vybudovali jen část s pumptrackovým okruhem.

Novostavba bytového domu pro seniory

Studie rekonstrukce městského bytového domu

Nechali jsme vypracovat studii rekonstrukce městského bytového domu v Králově Dvoře. Kompletní rekonstrukcí vznikne více moderních bytů.

Návrh revitalizace návsi v Levíně

Zajistili a předložili jsme studii revitalizace návsi v Levíně. Tento návrh nebyl městem realizován.

Naučná stezka Královým Dvorem

Připravili jsme návrh naučné stezky Královým Dvorem. Využili jsme naše znalosti a v roce 2020 jsme jej postoupili příslušné komisi města k dalšímu doplňování a zpracování.

Návrh k vedení cyklostezky do Trubína

Alternativní návrh k vedení cyklostezky od sídliště Nad Stadionem do Trubína umožňující bezpečné vyjetí cyklistů z Králova Dvora mimo frekventované komunikace.

Vize možného řešení severního komunikačního spojení s Berounem

Původní návrh zpřehlednění a rozšíření severní spojovací komunikace Králův Dvůr – Beroun a její vhodnější napojení na nově plánovanou páteřní komunikaci v Berouně (severně za garážemi). Dnes již toto není možné, a proto alespoň apelujeme na rozšíření stávající komunikace.

Prosazování veřejného prostranství na návrší na pomezí Králova Dvora a Berouna

Několik let jsme se snažili o zachování veřejného přístupu na hřebenovou část návrší na pomezí katastrů Králův Dvůr a Beroun. Parcelaci hřebenové části návrší jsme asi bránili tak silně, že na zastupitelstvu už se tomuto místu neříká jinak než „Bokrův kopeček“ :-)

Návrhy na zajištění bezpečných průchodů v nových lokalitách

Návrhy na zajištění bezpečných průchodů či průjezdů v nových lokalitách a to jak mezi lokalitami, tak i pro možnost vycházek do okolí. Některé návrhy se realizovat podařilo, některé už ne a některé jsou v řešení.Informační stránky sdružení nezávislých kandidátů "Nezávislí Králův Dvůr - nezavisli.kraluvdvur.cz" pro volby do zastupitelstva města Králův Dvůr v roce 2018

Autor a správce stránek: Mgr. Pavel Bokr