Skok na navigaci
Nezávislí Králův Dvůr > Přehled činnosti > Všeobecná činnost > Důstojný rozvoj školy
ODS NEpodporujeme!
Proč má ODS na svých materiálech uvedeno "s podporou Nezávislých" nevíme. My ODS nepodporujeme a ani jsme o její podpoře nejednali!
Není pro nás ale ani podstatné kdo je kdo, ale kdo s čím přichází.

Mgr. Pavel Bokr: činnost v období 2010 - 2014
V této části stránek je prezentována dosavadní činnost lídra nezávislých
Mgr. Pavla Bokra, nezávislého zastupitele za volební období 2010 - 2014

"Nechť se ctěný volič rozhodne pro moji případnou podporu
nikoliv podle slibů, ale podle mé dosavadní činnosti či názorů."

Důstojný rozvoj školství v příjemném prostředí

Požadoval jsem důstojný rozvoj základní školy Jungmannova. Nesouhlasím s umístěním nového pavilonu v úzkém prostoru mezi Jungmannovou ulicí a stávajícím křídlem školní budovy, navíc s třídami proti sobě tak, že děti budou mít ze tříd obou budov jen velmi omezený výhled v podstatě jen na protější budovu. Ani jsem nesouhlasil s předloženým návrhem multifunkčního sportovního centra na místě stávajícího škvárového hřiště, neboť tento návrh vůbec nerespektoval blízkost školy a potřeby pro zajištění tělesné výchovy. V návrhu mi například schází atletický ovál, doskočiště a případně další prvky využitelné dětmi v rámci školní výuky či výchovy. Předložil jsem vlastní návrhy pro důstojnější podmínky výuky na této škole, které ale nebyly akceptovány ani bohužel dále rozvíjeny.

Žádal jsem důstojný rozvoj základní školy Jungmannova. Nesouhlasím s umístěním nového pavilonu v úzkém prostoru mezi Jungmannovou ulicí a stávajícím křídlem školní budovy, navíc s třídami proti sobě tak, že děti budou mít ze tříd obou budov velmi omezený výhled - na protější budovu. Přestože rozvoj školy velmi omezilo umístění sportovní haly, navrhl jsem důstojnější způsoby rozšíření školy - například křídlo s výhledem na hřiště.

V souvislosti s touto školou jsem ani nepodpořil návrh multifunkčního sportovního centra na místě stávajícího škvárového hřiště v takové podobě, v jaké byl předložen (fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště, 2x tenisový kurt a parkoviště). V návrhu mi například schází atletický ovál, doskočiště a případně další prvky využitelné dětmi v rámci školní tělesné výchovy. Rovněž i v tomto případě jsem předložil vlastní návrh, který byl více přizpůsoben pro školní využití a stále zachoval možnost vybudování navržených hřišť a v případě potřeby i jednoho tenisového kurtu (trvalo-li by na něm vedení města). Zcela ideální řešení rozvoje školy a jejího okolí je však omezeno dřívějšími chybnými rozhodnutími (pole u školy, hala).

Ani jeden z mých návrhů nebyl akceptován nebo dále rozvíjen a zdá se mi tak, že toto snad ani vůbec netrápí příslušné pedagogické pracovníky.

Zákresy

Koncepce města - víceúčelové sportovní centrum bez ohledu na potřeby školní výuky a nový pavilon těsně u stávající budovy, navíc třídy oríentovány proti sobě

Myšlenky Mgr. Bokr - nebylo myšleno jako definitivní návrh, ale jen náčrt k zahájení diskuze (tedy ukázat, že jsou i jiné možnosti řešení rozvoje školy včetně hřiště)

Moje myšlenky jsou z doby, kdy poslední podklady koncepce města nezahrnovaly fitness hřiště a lezeckou stěnu. Ty parkoviště na úkor zeleně jsem vůbec nekreslil s nadšením, ale bohužel je toto místo poznamenáno nesprávnými rozhodnutími z minulostmi, které velmi omezují možnosti plánování - sportovní hala stojící na pozemku, kam se mohla rozvíjet škola, a pole před školou, které město vložilo do akciové společnosti.

Dokumenty

Volební plakát k tisku

Volební leták k tisku

Kontakt

Informační stránky sdružení nezávislých kandidátů "Nezávislí Králův Dvůr - nezavisli.kraluvdvur.cz" pro volby do zastupitelstva města Králův Dvůr v roce 2014

Jsme skutečně nezávislý subjekt a to i na stávajícím vedení města, se kterým se vždy shodujeme a vidíme věci, kterým by se mělo věnovat ještě více pozornosti. Doménu kraluvdvur.cz, na které jsou tyto stránky provozovány, vlastní Mgr. Pavel Bokr jako lídr kandidátky nezávislých nikoliv Město Králův Dvůr, teré o tuto doménu zcela evidentně nemělo zájem. Viz. CZ.NIC: kraluvdvur.cz

Autor a správce stránek: Mgr. Pavel Bokr