Skok na navigaci
Nezávislí Králův Dvůr > Naše činnost

Naše činnost - pár ukázek z naši činnosti

Od samého počátku přicházíme s vlastními myšlenkami a vizemi tak, aby mohly dle našeho názoru vylepšit nebo pozměnit návrhy stávající a později definitivně schválené. Některé návrhy se nám podařilo prosadit, jiné vedly ke konstruktivní diskuzi a některé se prosadit nepodařilo.

Alternativní návrh rozvoje školy a školního hřiště

Alternativní návrh předložený k diskuzi o vhodnějším způsobu rozšiřování základní školy i o vhodnějším uspořádání sportovišť pro jejich vhodnější využití při tělesné výchově.

Návrh k vedení cyklostezky do Trubína

Alternativní návrh k vedení cyklostezky od sídliště Nad Stadionem do Trubína umožňující bezpečné vyjetí cyklistů z Králova Dvora mimo frekventované komunikace.

Dostupnost a návrhy pro zlepšení dostupnosti autobusových zastávek

Opakovaně jsme se zabývali dostupností zastávek veřejné dopravy. Již první modelování ukázalo neobsluhované lokality. Počítačovým modelováním jsme vytipovávali vhodná místa pro umístění nových zastávek. Z modelů rovněž vyplynuly i potřebné pěší průchody pro snížení dochozích vzdáleností.

Vize možného řešení severního komunikačního spojení s Berounem

Původní návrh zpřehlednění a rozšíření severní spojovací komunikace Králův Dvůr – Beroun a její vhodnější napojení na nově plánovanou páteřní komunikaci v Berouně (severně za garážemi). Dnes již toto není možné, a proto alespoň apelujeme na rozšíření stávající komunikace.

Prosazování veřejného prostranství na návrší na pomezí Králova Dvora a Berouna

Několik let jsme se snažili o zachování veřejného přístupu na hřebenovou část návrší na pomezí katastrů Králův Dvůr a Beroun. Parcelaci hřebenové části návrší jsme asi bránili tak silně, že na zastupitelstvu už se tomuto místu neříká jinak než „Bokrův kopeček“ :-)

Návrhy na zajištění bezpečných průchodů v nových lokalitách

Návrhy na zajištění bezpečných průchodů či průjezdů v nových lokalitách a to jak mezi lokalitami, tak i pro možnost vycházek do okolí. Některé návrhy se realizovat podařilo, některé už ne a některé jsou v řešení.


Volební leták ke stažení


Kontakt

Informační stránky sdružení nezávislých kandidátů "Nezávislí Králův Dvůr - nezavisli.kraluvdvur.cz" pro volby do zastupitelstva města Králův Dvůr v roce 2018

Autor a správce stránek: Mgr. Pavel Bokr