Skok na navigaci
Nezávislí Králův Dvůr > Archiv - Volby 2014 > Mgr. Pavel Bokr
Upozornění
Nacházíte se v archivní části stránek věnované komunálním volbám
v roce 2014. Obsah této stránky nemusí být dnes již aktuální.

Mgr. Pavel Bokr - lídr kandidátky

Vážení voliči a spoluobčané,
dovolte abych se Vám zde blíže představil jako lídr kandidátky „Nezávislí Králův Dvůr - nezavisli.kraluvdvur.cz“ a nabídl Vám své zkušenosti, které nabízím v rámci kandidatury do zastupitelstva města Králův Dvůr.

Mgr. Pavel Bokr - základní přehled

Vzdělání

Pracovní zkušenosti

Kurzy

Záliby

Geologie, paleontologie, příroda, geografické informační systémy, mapy, mapové služby a informační technologie.

Další aktivity

Užitečné zkušenosti a znalosti

Tyto i další zkušenosti sice nabízím, ale jejich případné využití ku prospěchu města pak nezávisí jen na mně. Přístup současného vedení města je takový, že ani za čtyři roky zřejmě nepochopili co nabízím.

Pozemky a katastr nemovitostí

Na střední škole jsem vystudoval geodezii i s maturitní zkouškou a rozumím katastru nemovitostí i na úrovni, která je již běžným občanům skrytá včetně historických vztahů. Orientuji se v katastrálních i dalších mapách a umím pracovat i s zpoplatněným dálkovým přístupem do katastru. Jsem také schopen si sám v případě potřeby provést či vyhodnotit terénní geodetická měření.

Geografické informační systémy (GIS)

Pracuji s geografickými informačními systémy a mapovými službami a to i na úrovni programování. Tyto nástroje nabízí výrazný potenciál při řešení či evidenci jakýchkoliv jevů a objektů v prostoru. Nezastupitelnou roli hrají například při územním plánování, koncepcích rozvoje, správě inženýrských sítí, komunikací i rozsáhlejšího souboru majetku apod.

Práce s CAD projekty a výkresy

Umím pracovat s CAD výkresy, a proto jsem schopen porovnávat různé projekty (například investiční akce) včetně jejich prostorových vztahů a dopadů - zda-li vzájemně nekolidují, zda-li a jak na sebe navazují a jak ovlivní okolí. Tato srovnání lze provádět i s daty, které mohou města a obce využívat pro svůj rozvoj, ale ne vždy o nich ví či s nimi dokáží efektivně pracovat.

Informační technologie, zpracování dat

Mám zkušenosti s využitím informačních technologií k efektivnějšímu řešení různých problémů a úkolů, digitalizaci dokumentů i elektronické komunikaci.

Veřejná správa a právo

Právník sice nejsem, ale mám povědomí o právu i několikaleté praktické zkušenosti s veřejnou správou, správními řízeními i řešením některých právních problémů.

Proč kandiduji?

Nehledám osobní prospěch ani nevymetám funkce. Zajímám se o město a jeho správu, nejsem zcela spokojen s dosavadním rozvojem a myslím si, že bych mohl být se svými znalostmi užitečný (i s ohledem na stávající personální obsazení), a pokud by byl o mé zkušenosti skutečný zájem, byl bych tím potěšen. Rád bych si také i nadále udržel informovanost. Kandidaturu jsem ale dlouho zvažoval, protože být další čtyři roky za místního šaška a otloukánka, kterého ze mě vedení města dělá, není mým snem. Rozhodl jsem se na poslední chvíli a to i s ohledem na některé nové kandidující tváře, které třeba mohou mít o mé znalosti seriózní zájem. A když jsem se doslechl, že současné vedení města má z mé kandidatury obavy, tak jsem si řekl, ať tedy ty volby trochu zpestřím :-)

Co mě dovedlo k zájmu o město?

Hlavním důvodem, proč jsem se začal před několika lety zajímat o místní veřejnou správu, nebyla vůbec touha po moci či prospěchu, ale negativní zkušenost naší rodiny, kdy nám město v_roce 2006 ublížilo úmyslným prodejem obecní cesty vedoucí k naší nemovitosti. Představitelé místní správy pak dále úmyslně odmítali věc řešit, a nezákonně poškozovali naši rodinu, kdy ani starosta i přes upozornění Veřejného ochránce práv nedokázal napravit neschopnost místních úředníků a fakticky ji akceptoval. I tímto jsem si uvědomil, že místní správa vůbec nefunguje, jak má, a následně jsem bohužel poznal, že se nespravedlivě jedná i vůči dalším občanům. Na druhou stranu jsem takto získal cenné především právní zkušenosti, které nyní dále nabízím ve prospěch města.

Za co jsem na městě kritizován?

Opakovaně jsem vedením města nebo ostatními zastupiteli kritizován za to, že se zdržuji při některých hlasováních nebo že nejsem pro kompromisy a to i když jsem v řadě jiných případů podpořil návrhy vedení města. Sám jsem však přesvědčen, že jsem kompromisů udělal dostatek. Ne vše si ale mohu sám sobě obhájit jako kompromis. Někdy také nemám dostatek informací pro odpovědné rozhodnutí. Nejsem cvičená opice na zvedání ruky a je pravda, že k nemálo věcem jsem měl vážnější výhrady a tak jsem pro ně nehlasoval. Říká se sice, že politika by měla být o kompromisech, ale některé vedou k řešením, která již nemohu považovat za správné a mnohdy mám obavy, aby se v_budoucnu ještě nevymstily. "Politický handl" mohu přijmout jen pokud je rozumný a nehrozí budoucími problémy.

Kopie dokladů

Certifikátu kurzu vzdělaný zastupitel z roku 2011

Diplom z kurzu aplikace GIS v geologických vědách z roku 2007


Vysokoškolský diplom


Maturitní vysvědčení


Volební plakát k tisku

Volební leták k tisku

Kontakt

Informační stránky sdružení nezávislých kandidátů "Nezávislí Králův Dvůr - nezavisli.kraluvdvur.cz" pro volby do zastupitelstva města Králův Dvůr v roce 2014

Jsme skutečně nezávislý subjekt a to i na stávajícím vedení města, se kterým se vždy shodujeme a vidíme věci, kterým by se mělo věnovat ještě více pozornosti. Doménu kraluvdvur.cz, na které jsou tyto stránky provozovány, vlastní Mgr. Pavel Bokr jako lídr kandidátky nezávislých nikoliv Město Králův Dvůr, teré o tuto doménu zcela evidentně nemělo zájem. Viz. CZ.NIC: kraluvdvur.cz

Autor a správce stránek: Mgr. Pavel Bokr