Skok na navigaci
Nezávislí Králův Dvůr > Archiv - Volby 2014 > Činnost pro Zahořany > Příjezd ke hřišti a zdroji požární vody
Upozornění
Nacházíte se v archivní části stránek věnované komunálním volbám
v roce 2014. Obsah této stránky nemusí být dnes již aktuální.

Příjezd ke hřišti a zdroji požární vody

Opakovaně jsem vyjadřoval nesouhlas i s výsadbou zeleně a zbudováním chodníku se schody v prostoru příjezdu ke hřišti i sousední vodní nádrži sloužící dle požárního řádu jako zdroj požární vody. U nádrže by proto mělo být dostupné čerpací stanoviště pro případ požáru.

S omezením předmětného příjezdu jsem tedy nemohl v žádném případě souhlasit především z bezpečnostních důvodů, i když si samozřejmě přeji, aby tento nemusel být nikdy naostro využit ani v rámci požáru ani například z důvodu úrazu v prostoru hřiště apod.

K návrhům města jsem předložil hned dva vlastní příklady možné koncepce tohoto prostoru a navrhoval jsem:
  1. upustit od plánované výsadby zeleně, upustit od provedení chodníku se schody, vykoupit pozemek a vybudovat zpevněnou příjezdovou cestu včetně čerpacího stanoviště u vodní nádrže, jehož plocha by mohla sloužit i pro hry.
  2. obnovit sportovní hřiště, přesunout atrakce pro menší děti na jiné vhodné místo v západní části Zahořan
  3. změnit prostorové uspořádání průchodu kolem hřiště a navrhované lávky přes Dibeřský potok pro bezpečný průchod i kolem sportovního hřiště

Výsadba zeleně v prostoru příjezdu ke hřišti a požární nádrži

Zastupitelstvu byl v listopadu 2012 předložen návrh výsadby zeleně – revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města. S tímto záměrem výsadby zeleně jsem shledal omezení příjezdu jak ke hřišti tak i ke sousední vodní nádrži, která dle požárního řádu slouží jako zdroj požární vody a mělo by být u ní řádně přístupné čerpací stanoviště pro hasičskou techniku. Příjezd ke hřišti jsem pak považoval za důležitý například v případě úrazu, aby se záchranáři snadno dostali vozidly přímo na místo.

Vybudování schodů v prostoru příjezdu ke hřišti a požární nádrži

V únoru 2013 byl zastupitelstvu předložen upravený návrh chodníku ke hřišti se schody a to v prostoru příjezdové cesty ke hřišti. Na moje dotazy na upřesnění zda-li by se mělo v tomto místě opravdu jednat o schody bylo následně odpovězeno že ano. I tento záměr jsem nepovažoval za správný a proto jsem požádal o upuštění od zbudování schodů na chodníku, pokud nebude zajištěn jiný příjezd.

Můj komplexnější návrh na řešení prostoru u hřiště

Na místě jsem si vytyčil, jak by v terénu vypadala realizace výše uvedených záměrů města (výsadba zeleně, chodník se schody):


Mé vytyčení a zákres záměrů města v příjezdu ke hřišti a požární nádrži

Protože jsem celkovou koncepci považoval za krajně nevhodnou snažil jsem se na toto upozorňovat a k rozvinutí diskuze o této lokalitě jsem sám vymyslel možné příklady řešení a podal jsem návrhy na úpravy záměrů předložených vedením města:

  1. upustit od plánované výsadby zeleně, která by omezila příjezd ke hřišti i požární nádrži a omezila by také obnovení a využití sportovního hřiště
  2. upustit od provedení chodníku se schody, což by rovněž omezilo příjezd k požární nádrži a hřišti včetně případné obnovy sportovního hřiště
  3. vybudovat zpevněnou příjezdovou komunikaci včetně čerpacího stanoviště a manipulačního prostoru pro hasičskou techniku dle požadavků HZS Beroun. Mimo zásahu hasičů by plocha mohla být využívana občany k volnočasovým aktivitám. Pro vybudování přístupové komunikace jsem navrhoval možnost výkupu pozemku, ale připravil jsem příklad návrhu k diskuzi i pro případ, kdyby se výkup nezrealizoval
  4. obnovit sportovní hřiště, přesunout atrakce pro menší děti na jiné vhodné místo v západní části Zahořan
  5. změnit prostorové uspořádání průchodu kolem hřiště a navrhované lávky přes Dibeřský potok pro bezpečný průchod i kolem sportovního hřiště

Od zbudování chodníku se schody bylo upuštěno, protože město zjistilo, že tomuto brání již dříve povolený jiný záměr. Ostatní mé připomínky nebyly akceptovány a například zeleň již byla vysazena.

Zákres záměrů vedení města


Zákres záměrů vedení města dle podkladů, které mám jako zastupitel k dispozici z podkladů, které jsem dostával k veřejným jednáním zastupitelstva města Králův Dvůr

Mé návrhy za účelem rozvinutí diskuze o prostorovém řešení lokality


Můj návrh - příklad k diskuzi řešení lokality u hřiště v Zahořanech v případě výkupu parcely 181/1


Můj návrh - příklad k diskuzi řešení lokality u hřiště v Zahořanech v případě v případě stávajícího vlastnictví městských pozemků

Volební plakát k tisku

Volební leták k tisku

Kontakt

Informační stránky sdružení nezávislých kandidátů "Nezávislí Králův Dvůr - nezavisli.kraluvdvur.cz" pro volby do zastupitelstva města Králův Dvůr v roce 2014

Jsme skutečně nezávislý subjekt a to i na stávajícím vedení města, se kterým se vždy shodujeme a vidíme věci, kterým by se mělo věnovat ještě více pozornosti. Doménu kraluvdvur.cz, na které jsou tyto stránky provozovány, vlastní Mgr. Pavel Bokr jako lídr kandidátky nezávislých nikoliv Město Králův Dvůr, teré o tuto doménu zcela evidentně nemělo zájem. Viz. CZ.NIC: kraluvdvur.cz

Autor a správce stránek: Mgr. Pavel Bokr